HRENGEITRU

Traženje kuća grupiranih u 10 grupa s jednakim brojem nekretnina

Novosti
Foto

Kako izgleda raspon cijena kuća na portalu za nekretnine kad ponudu kuća podijelimo u 10 grupa s jednakim brojem nekretnina?
U tablici su prikazani rasponi cijena kuća koje smo dobili nakon prebrojavanja nekretnina.
U prvoj grupi, koja iznosi 10% ponude svih kuća na portalu (oko 2.000 kuća) cijena se kreće do 63.500 EUR.
Zatim dolazi druga grupa, idućih 2.000 kuća čiji se raspon cijena kreće do 110.000 EUR. Treća i četvrta grupa imaju raspon cijena od 40.000 EUR. Peta i šesta grupa imaju raspon cijena od 50.000 EUR i 55.000 EUR. Sedma grupa kuća ima raspon od 65.000 EUR. osma grupa ima raspon od 110.000 EUR. U devetoj grupi raspon cijena raste na 230.000 EUR. U zadnjoj se grupi nalazi oko dvije tisuće nekretnina - kuća  s cijenama preko 700.000 EUR.
Klikom na određenu grupu dobt ćete listu ponude za navedene raspone cijena. 

Rasponi cijena

Grupa  KUĆE
1  kuće do 63.500 EUR
2  63.500 - 110.000 EUR
3 110.000 - 150.000 EUR
4 150.000 - 190.000 EUR
5 190.000 - 240.000 EUR
6 240.000 - 295.000 EUR
7 295.000 - 360.000 EUR
8 360.000 - 470.000 EUR
9 470.000 - 700.000 EUR
10 kuće preko 700.000 EUR


I mala napomena za programere. Kada se predefinira odabir cijena nekretnina potrebno je voditi računa o kategoriji nekretnine i o raspodjeli cijena kako bi se dobili ravnomjerni rezultati pretraživanja i potencijalnom kupcu olakšalo traženje željene nekretnine.  

Izvor: RealEstateCroatia.com
Bookmark and Share