Aspectus Pula
Поиск по алфавиту

Advertising - Banners

Make the most of your advertising.
Service
Description
Period
Price

Top Banner (H/S)

Lociranje TOP banera po traženim lokacijama!
Veliki banner dimenzija 728 x 90 px, u .gif, .jpg ili flash formatu, prikazuje se u rotaciji s još najviše 20 drugih bannera.. Pozicija bannera na vrhu stranice i velike dimenzije omogućuju Vam da poruku prenesete na najefikasniji način. Banner se vrti samo za 1 županiju, share mode 5%. Vrtnja je vezana uz prikazivanje liste nekretnine ili detaljnog prikaza nekretnine koji pripada željenoj županiji. Od 1.05.2015. dodan je prikaz vlastitog banera ako je agencija logirana i kad pregledava vlastitu nekretninu.
TOP banner - H koji ima URL sa skokom na stranice agencije
30 dana
500 kn + PDV (za URL na agenciju)
Naruči

DESNI Banner - HOME

Svi DESNI Banneri - HOME su prodani do 31.prosinca. Više nemamo slobodnih pozicija u ponudi.
Lociranje DESNOG bannera samo na naslovnici na svim jezicima!
Desni banner dimenzija 200 x 250 px, u .gif, .jpg ili flash formatu, prikazuje se samo na naslovnici portala na svim jezicima u rotaciji s još najviše jednim bannerom. Pozicija bannera je na desnom dijelu naslovnice. U ponudi su dvije pozicije bannera P1 i P2 i izbor dvije cijene.
DESNI banner - HOME koji ima URL sa skokom na stranice agencije
30 dana
500 kn + PDV (za URL na agenciju)
Naruči

DESNI Banner - HOME

Lociranje DESNOG bannera po traženim lokacijama!
Desni banner dimenzija 200 x 250 px, u .gif, .jpg ili flash formatu, prikazuje se na listi nekretnina – u rotaciji s još najviše jednim bannerom. Pozicija bannera je na desnom dijelu stranice u listanjima nekretnina. Prikaz bannera je vezan uz lokacije nekretnina, odnosno uz određenu županiju. U ponudi su dvije pozicije bannera P1 i P2 i izbor dvije cijene.
DESNI banner - LISTA koji ima URL sa skokom na stranice agencije
30 dana
500 kn + PDV (za URL na agenciju)
Naruči

DESNI Banner - na DETALJIMA

DESNI banner se prikazuje na detaljnom prikazu nekretnine a vezan je uz županiju kojoj pripada prikazana nekretnina.
Desni banner dimenzija 160 x 220 px, u .gif, .jpg ili flash formatu je u rotaciji s još najviše jednim bannerom. Pozicija bannera je na desnom dijelu stranice i to na onim stranicama koje prikazuju detalje nekretnine. Prikaz bannera je vezan uz lokacije nekretnina, odnosno uz županiju kojoj pripada prikazana nekretnina. U ponudi su dvije pozicije bannera P1 i P2 i izbor dvije cijene.
DESNI banner - na DETALJIMA koji ima URL sa skokom na stranice agencije
30 dana
500 kn + PDV (za URL na agenciju)
Naruči

SMART Banner

Poruka koju nije moguće zaobići!
Banner dimenzija 580 x 100 px, u .gif, .jpg ili flash formatu, na vrhu liste nekretnina, prikazuje se u rotaciji s još najviše jednim bannerom (ima najmanji zajamčeni udio prikazivanja 50%). Vrlo je uočljiv i usmjeren samo na korisnike iz jedne županije.
Prikaz bannera u rotaciji
30 dana
290 kn + PDV (za 1 županiju)
Naruči
Ekskluziva - prikaz samo Vašeg bannera na ovoj poziciji
30 dana
520 kn + PDV (za 1 županiju)
Naruči